Een ogenblik geduld..
Your address will show here +12 34 56 78
Actueel

De minister betoogt dat de tijd voorbij is, dat je een slecht product kan verkopen met goede communicatie. Nieuwe producten met nieuwe distributievormen vragen om nieuwe vormen van communicatie en advertising. De user-experience is bepalend voor het succes. Vloggers, influencers, reviews en je social network vormen de motor achter de omzet. Als voorbeeld noemt de minister nieuwe innovatieve ideeën en concepten als Hello Fresh, Uber en One Dollar Shave Club (onlangs gekocht door Unilever).

0

Actueel

Lineair tv-kijken is in alle leeftijdscategorieën nog steeds substantieel de grootste categorie, al groeit de mobiele kijktijd in de jongste doelgroep (13-19 jaar) hard. Hoewel het per jaar afneemt, is lineaire tv-kijktijd in deze doelgroep nog steeds 1 uur en 24 minuten per dag (55% van de totale kijktijd). De uitgestelde kijktijd op mobiele devices bedraagt inmiddels al 52 minuten per dag.

0

In mijn eerdere blog beschreef ik vijf belangrijke feiten en ontwikkelingen rondom OTT (Over The Top content). In dit eerste vervolgartikel zoom ik dieper in op één van deze ontwikkelingen, namelijk de constatering dat kijktijd onder jongeren structureel afneemt. Hoewel we een algemene afname zien onder jongeren, blijkt uit een diepgaandere analyse dat enige nuance op z’n plaats is, zeker als we TV en online kijktijd splitsen.

0