Een ogenblik geduld..
Your address will show here +12 34 56 78
Actueel

Lineair tv-kijken is in alle leeftijdscategorieën nog steeds substantieel de grootste categorie, al groeit de mobiele kijktijd in de jongste doelgroep (13-19 jaar) hard. Hoewel het per jaar afneemt, is lineaire tv-kijktijd in deze doelgroep nog steeds 1 uur en 24 minuten per dag (55% van de totale kijktijd). De uitgestelde kijktijd op mobiele devices bedraagt inmiddels al 52 minuten per dag.

0

Actueel

Maar wat betekent deze verandering eigenlijk voor adverteerders en consumenten? Hoe gaan consumenten invloed uitoefenen in de huidige, maar vooral ook in het zeer snel veranderende medialandschap? Dit is natuurlijk de grote uitdaging waar veel brandmanagers en marketeers op dit moment mee worstelen. Naar mijn mening vinden consumenten het nog steeds fijn als de regie voor ze wordt gevoerd en als ze tot op zekere hoogte op hun wenken worden bediend. Consumenten willen verrast worden en ze willen vooral niet alles zelf hoeven te doen en te bedenken. Consumenten willen dus gewoon televisie blijven kijken, maar hun aandacht gaat wel over meerdere kanalen verdeeld worden.

0