Een ogenblik geduld..
Your address will show here +12 34 56 78

PRIVACY STATEMENT
PRIVACY STATEMENT

Dit is het Privacybeleid van IPG Mediabrands Nederland, gevestigd te Amsterdam aan de Peter van Anrooystraat 7, 1076 DA. IPG Mediabrands Nederland, onderdeel van de Interpublic Group (NYSE:IPG), de mediaholding van de bureaus UM, Initiative, Traffic4u, bGenius, Yune en Super Digital, daarbij ondersteunt door inkoopbureau MAGNA, Rapport, Orion en Marketing Sciences, haar Data en Tech agency. IPG Mediabrands Nederland respecteert jouw privacy en verwerkt jouw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Persoonsgegevens zijn gegevens waardoor we jou als individu kunnen identificeren, zoals hierna uiteen gezet onder  ‘De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken’.

 

De websites van IPG Mediabrands Nederland worden gebruikt als informatieplatform voor bezoekers. Persoonsgegevens worden beperkt verwerkt.

 

De persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen en verwerken zijn:

 

Informatie die jij ons geeft:

 

De site kan je om informatie vragen om contact met je te zoeken zoals jouw naam, emailadres of telefoonnummer.

 

Informatie die we automatisch verzamelen:

 

IPG Mediabrands Nederland en derde partijen, zoals service providers kunnen passief informatie verzamelen over hoe de site is bezocht en gebruikt (gebruiksinformatie). Gebruiksinformatie kan omvatten: operating system, browser type, geserveerde pagina, de tijd op de site en de voorgaande site. Deze statistische data geeft ons informatie over het gebruik van de sites. Gebruiksinformatie is doorgaans niet te identificeren, maar als IPG Mediabrands Nederland het associeert met jou als een specifiek en identificeerbaar persoon dan behandelen we deze data als persoonlijk informatie.

 

Cookies: zie Cookie beleid

 

Web beacons

 

Kleine grafische beelden of geprogrammeerde web code, genoemd web beacons kunnen op onze sites geplaatst zijn. Deze technologie kan gebruikt worden om bijvoorbeeld, bezoekers van de sites te tellen, te monitoren hoe er op de sites genavigeerd wordt of om te bepalen hoe content wordt bekeken.

 

Third Party Web analytics services

 

We kunnen gebruik maken van third-party oplossingen om analyses op het web uit te voeren, zoals Google Analytics. Google Analytics is een web analytics service aangeboden door Google Inc, welke gebruik maakt van cookies om te helpen analyseren hoe bezoekers de sites gebruiken.

 

Hoe gebruiken we de informatie die door onze sites verzameld wordt

 

Alle informatie die je op de sites geeft wordt gebruikt voor een variëteit van interne bedrijfsdoelen zoals bijvoorbeeld het reageren op jouw vraag of verzoek, het geven van toegang tot bepaalde delen op de site, het bevestigen van jouw identiteit, communiceren met jou over jouw activiteiten op de sites, het verbeteren van de site, het contact met jou opnemen over je gebruik van de site of het veranderen van onze company policy.

 

Ontvangers van jouw gegevens

 

Alleen geautoriseerde werknemers van IPG Mediabrands Nederland hebben toegang tot jouw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden bij IPG Mediabrands Nederland.

De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Tenzij dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van doeleinden. Zo kunnen wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan dienstverleners voor de uitvoering van de overeenkomsten die wij met je sluiten, bijvoorbeeld in het geval van het registreren voor een evenement.

 

Daarnaast kunnen wij gebruik maken van derde partijen die ons helpen bij eventregistraties en het versturen van surveys na afloop van onze evenementen.
Tot slot kunnen wij jouw persoonsgegevens aan publieke instanties openbaar maken in het geval van een gerechtelijk bevel of een wettelijke verplichting.

 

Doorgifte van jouw persoonsgegevens

 

In principe verwerken en bewaren we jouw persoonsgegevens in de Europese Unie. Het kan zijn dat onze dienstverleners jouw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (“EER“) overdragen aan een land dat onder de Europese wetgeving niet hetzelfde niveau van bescherming biedt als je gewend bent. We zullen in dat geval de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat jouw persoonsgegevens voldoende worden beschermd, zoals bijvoorbeeld het opstellen van EU standaard contracten met partijen die zich buiten de EER bevinden.

 

Jouw rechten

 

Je hebt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaalde rechten betreffende jouw persoonsgegevens, zoals:

 

Inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.

 

Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.

 

Gegevenswissing: Indien is voldaan aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden, bijvoorbeeld wanneer jouw gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, zullen wij jouw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen (recht op vergetelheid). Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

 

Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Indien is voldaan aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden houdt dit in dat je persoonsgegevens (tijdelijk) niet  verwerkt en niet gewijzigd mogen worden.

 

Verzet: Tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.

 

Bezwaar: Indien van toepassing, heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van onder andere de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ van IPG Mediabrands Nederland  

 

Overdraagbaarheid: Voor zover wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst, heb je het recht deze gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en indien technisch mogelijk door ons aan een andere verantwoordelijke te laten versturen (dataportabiliteit).

 

Toestemming intrekken: Je kunt jouw toestemming te allen tijde intrekken voor toekomstige verwerkingen door ons van jouw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld voor het ontvangen van mailings.

 

Recht tot indienen klacht: Tot slot heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens door ons in strijd met dit Privacybeleid worden verwerkt.

 

Indien je een van jouw rechten uit wilt oefenen, kun je dit doen door contact op te nemen met de hieronder omschreven contactgegevens.

 

Bewaartermijn gegevens

 

De persoonsgegevens die wij van jou verwerken, zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. IPG Mediabrands Nederland verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn en in elk geval na afloop van de onder het toepasselijk recht geldende maximale bewaartermijn. De criteria die wij gebruiken om onze bewaartermijnen te bepalen, omvatten onder andere: (i) de periode gedurende welke we een lopende relatie met je hebben; (ii) of er sprake is van een wettelijke plicht waaraan IPG Mediabrands Nederland onderworpen is; en (iii) of bewaring wenselijk of noodzakelijk is in het licht van onze juridische positie (bijvoorbeeld in verband met de handhaving van onze Algemene Voorwaarden, rechtszaken of juridisch onderzoek).

 

Beveiliging

 

IPG Mediabrands Nederland heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en/of onbedoeld verlies, onbedoelde wijziging, openbaarmaking of benadering en tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging of beschadiging.

 

Cookies

 

Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken onder andere om te begrijpen hoe onze services worden gebruikt, om bugs en fouten bij te houden en onze services te verbeteren. Voor meer informatie en het gebruik van cookies door IPG Mediabrands Nederland verwijzen wij je graag naar ons Cookiebeleid.

 

Social media of andere websites

 

Onze websites bevatten links naar websites van derden, bijvoorbeeld naar Twitter of LinkedIn. Als je deze links volgt, verlaat je onze website. Hoewel deze externe websites met zorg worden geselecteerd, kan IPG Mediabrands Nederland geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door deze organisaties. Raadpleeg daarom het privacybeleid van de website die je bezoekt voor meer informatie.

 

Wijziging van het Privacybeleid

 

Ons Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien. Als het gaat om een fundamentele wijziging in de aard van het gebruik van jouw persoonsgegevens of als de wijziging op een andere manier voor jou relevant is, zorgen wij ervoor dat wij deze informatie ruim voor de wijziging aan jou kenbaar maken.

 

Contactgegevens

 

Heb je vragen over dit Privacybeleid, de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of wil je een van jouw bovenstaande rechten uitoefenen? Neem contact op met IPG Mediabrands Nederland  

; mr Louise van Olst, Legal & Business Support Manager, telefoon  +31207993100, of via e-mail  Louise.van.Olst@mbww.com . De Privacy Officer binnen IPG is Deborah Prince (Deborah.Prince@interpublic.com).

 

 

 

Cookiebeleid

  1. Inleiding

Onze website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technieken (hierna gezamenlijk: “cookies“). Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door jouw browser op bijvoorbeeld je computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Cookies kunnen zowel ‘permanente’ (blijvende) cookies, als ‘tijdelijke’ (sessie) cookies zijn. Een permanente cookie bestaat uit een door een webserver aan een webbrowser verzonden tekstbestand dat door de browser zal worden opgeslagen en van kracht blijft tot de ingestelde afloopdatum van de cookie (tenzij eerder verwijderd door IPG Mediabrands Nederland). Een tijdelijke cookie daarentegen zal aan het eind van de gebruikerssessie verdwijnen, wanneer de webbrowser afgesloten wordt.

Dit Cookiebeleid legt uit welke cookies wij gebruiken, voor welke doeleinden wij cookies gebruiken en welke mogelijkheden je hebt om de cookies te beheren.

  1. De cookies die wij gebruiken

Wij maken op onze websites gebruik van de volgende categorieën cookies:

 

Functionele cookies
Functionele cookies zijn onmisbaar  voor een goede werking van onze website. Functionele cookies worden bijvoorbeeld gebruikt voor het onthouden van loginnaam of instellingen.

 

Tracking cookies


Tracking cookies worden gebruikt om een profiel te maken van de bezoeker. Vrij onschuldig gebruik van tracking cookies is het bekijken waar de bezoeker vandaan komt en welke pagina’s worden bezocht. Wij gebruiken deze informatie om jouw ervaring op onze sites te verbeteren.

Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

 

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google biedt zelf een optie om jouw data in te zien en te wijzigen, dat kan hier: https://myaccount.google.com/privacy

 

Social Media
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Instagram, LinkedIn en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van LinkedIn en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Facebook

LinkedIn

Twitter

  1. Het beheren van cookies

Indien je geen cookies op je computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst wilt hebben, kun je de instellingen van je browser zo aanpassen dat je een waarschuwing ontvangt alvorens bepaalde cookies worden geplaatst. Je kunt de instellingen ook zo instellen dat je browser bepaalde cookies weigert. Je dient er rekening mee te houden dat bepaalde delen van de website niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer je cookies blokkeert.

Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt verwijderen:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer 7 en 8

Internet Explorer 9

Safari

Opera

  1. Wil je meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Consumentenbond: “Wat zijn cookies?
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: “Cookies verwijderen
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen

  1. Contactgegevens

Mocht je nog vragen hebben over de cookies die door ons worden gebruikt, dan kun je contact met ons opnemen met IPG Mediabrands Nederland  

 

; mr Louise van Olst, Legal & Business Support Manager, telefoon  +31207993100, of via e-mail  Louise.van.Olst@mbww.com . De Privacy Officer binnen IPG is Deborah Prince (Deborah.Prince@interpublic.com).