Actueel

Design als eyeopener voor mediaprofessionals?

[Door Thijs van den Heuvel – Media Consultant]

 

 

Wat is Dutch Digital Design?
Een conferentie waarbij diverse sprekers met uiteenlopende achtergronden hun visie gaven over de toekomst van digitaal design en voorbeelden lieten zien van concreet toepasbare mogelijkheden. Dutch Digital Design werd mede-georganiseerd door ABN AMRO en vond afgelopen vrijdag plaats tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven.

 

 

Waarom was het interessant?
Bij design denken we vaak aan een mooi ontworpen stoel of vage kunstwerken. Wrong! Alles om ons heen (zeker op digitaal mediagebied) is design: het is ontworpen om anderen iets te laten denken, voelen of doen.

 

 

Wat is er allemaal gezegd / was er te zien?
• Innovatie is niet een chip plaatsen in een object waardoor het kan communiceren met een computer. Innovatie is wel technologische mogelijkheden slim gebruiken om bestaande consumentenproblemen op te lossen die tot op heden niet oplosbaar waren
• V-Commerce (=commercie door middel van VR) staat op het punt om door te breken en gaat volgens de spreker heel groot worden! Volgens hem is de launch van de OnePlus 3 een mooi praktisch voorbeeld van de mogelijkheden
• Systemen en data gaan ons niet leiden of overnemen, maar geven alleen suggesties die ons leven beter maken. Uiteindelijk willen we namelijk niet communiceren met computers, maar met mensen
• Het ‘Tesla-is-het-nieuwe-Apple-gehalte’ was ontzettend hoog. Bijna iedere spreker gebruikte het bedrijf van Elon Musk wel ergens in zijn of haar verhaal om een standpunt te onderbouwen
• Hele gave afstudeeronderzoeken op het gebied van technologie en design die in de nabije toekomst maatschappelijke problemen gaan verkleinen en soms zelfs oplossen. Een mooi voorbeeld hiervan is het concept Om-Arm)

 

 

Wat vind ik hiervan?
Na een dag Dutch Digital Design bleef de vraag ‘hoe vrij zijn we eigenlijk in onze keuze die we maken?’ continu door mijn hoofd spoken. Een kort-door-de-bocht-antwoord is dat we totaal niet vrij zijn in de keuzes die we maken. Een genuanceerder antwoord is dat we vrijwel niet vrij zijn in de keuzes die we maken.

Ontwikkelaars en designers bepalen namelijk voor een groot deel het gedrag van consumenten. Als mediaprofessionals moeten we onszelf daarom gaan zien als designers van gedrag. Het vraagt om een mindset die door Growth Hackers al wordt toegepast: denken vanuit doelgroep-problemen en continu zoeken naar de optimale mix in data, psychologische kennis en creativiteit.

Vertalen we dit door naar ons vakgebied, dan zijn er twee belangrijke take-aways:
• Nog betere en diepgaandere doelgroep-inzichten vinden. Niet alleen vragen wat mensen vinden of willen, maar dit ook onderzoeken door middel van nieuwe (psychologische) onderzoeksmethodes en data. Op welke manier kan mijn product het leven van mijn doelgroep aangenamer maken? Welke basisemotie kan dit probleem verklaren? Waarom voeren consumenten bepaalde (irrationele) handelingen uit?
• Bij nieuwe advertisingtoepassingen altijd de vraag stellen wat het toevoegt aan het leven van de consument. Een NFC-chip in een outdoor object is technologisch gezien een hoogstandje, maar als het blijft bij een klik naar een website is de verhouding tussen de inspanning die moet worden geleverd (scannen met je mobiel van een vluchtig bekeken object) en de relevantie voor de gebruiker (het bezoeken van een site) negatief.

 

Kortom, denken vanuit doelgroep-behoeften klinkt heel basaal, maar is in het digitale tijdperk belangrijker dan ooit. De waarom-vraag moet continu worden gesteld én beantwoord. De winnaars worden de bedrijven (en mensen!) die niet alleen in staat zijn om informatie te verzamelen en te ontleden, maar deze inzichten ook kunnen vertalen naar concrete (media)toepassingen die het leven van consumenten substantieel verbeteren en makkelijker maken.

 

 

Is er nog meer om te lezen over dit onderwerp?
Denken vanuit design zal er voor zorgen dat de consument een steeds beter en persoonlijker aanbod ontvangt. De keerzijde is echter dat we onbewust gestuurd worden en onze blik op de wereld kleiner gaat worden omdat we meer van hetzelfde krijgen. Dit weekend schreef De Volkskrant een interessant artikel over hoe Spotify (en in bredere context het internet) onze voorkeuren (onbewust) stuurt. Een must-read voor iedereen die werkzaam is in de mediawereld en voldoende stof tot nadenken geeft!