Een ogenblik geduld..
Your address will show here +12 34 56 78

MARKETING SCIENCE

Mediabrands Marketing Sciences is de intelligence, data en development unit binnen de Mediabrands-groep. Marketing Sciences heeft als doel de effectiviteit van alle marketing- en media-investeringen meetbaar, voorspelbaar en optimaliseerbaar maken. Dat betekent concreet: onderzoek (continu en ad hoc), tracking van effecten (zoals social media buzz) en het combineren en analyseren van grote hoeveelheden data. Het team (bestaande uit onderzoekers, analisten, econometristen en software developers) is als volgt georganiseerd:

 

Brand & Campagne Research

De onderzoekers van Marketing Sciences voeren zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek uit om het effect van campagnes te meten. Daarbij worden alle online uitingen getagt. Op basis van de resultaten wordt media-inzet geoptimaliseerd door middel van unieke tooling, zoals C.A.T. (Channel Allocation Tool).

 

Data Analytics & Modeling

Door modellen te bouwen kunnen effecten worden voorspeld. Ervaren econometristen buigen zich over uiteenlopende vraagstukken waar klanten tegenaan lopen: wat zijn de belangrijkste drivers voor sales? Wat is de ROI van de media-inzet op sales KPI’s? Welke mediumtypen genereren de meeste online conversies? Wat is de invloed van concurrenten en seasonality? Wat is de synergie van verschillende media? En welke promotietypen zijn het meest effectief?

 

Dashboard ontwikkeling & implementatie

Alle data moet gevisualiseerd en gerapporteerd worden. Marketing Sciences ontwikkelt complete marketing dashboards waarmee over alle databronnen heen inzicht wordt verkregen in effectiviteit van campagnes op alle relevante KPI’s. Tooling, zoals Ad-tribute (conversie attributie model ) en RTV2web (impact van RTV op online metrics) worden hierbij geïntegreerd.

 

Data & Tech Consultancy

Technologie wordt steeds belangrijker in het marketing- en communicatieveld. Hierbij speelt automatisering een cruciale rol. Het Marketing Sciences team ontwikkelt tools en software om real-time analyses te maken over cross-mediale effecten op business KPI’s. Het team adviseert ook bij het op orde brengen van de data-infrastructuur en meet-instrumentarium.